Privacy
Ik ga uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden ingevoerd op deze site. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel (contact leggen, abonneren of bestellen). Ze worden niet gedeeld met enige andere partij en op uw verzoek direct gewijzigd of verwijderd. Persoonsgegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt worden na de wettelijke termijn automatisch verwijderd.