Wakker worden

pdf/printversie

Aan de slag met de crisis

Door Wim Aalbers

Het gebeuren op de financiële markten houdt
de wereld nu al weken in de greep. Niemand
weet hoe ver het door zal gaan en hoe diep we
nog kunnen zakken. Politici en nationale
banken redden wat er te redden valt. De
opleving van gisteren wordt gevolgd door
nieuwe diepten vandaag. De economie is out
of control en we houden onze adem in.
Volgens deskundigen zijn de effecten
onvoorspelbaar en onvoorstelbaar. De vraag is
echter of dat zo is, voor ons en voor u.

“Die brand was het beste wat me op dat
moment kon overkomen. Ik heb twee dagen
gejankt en toen was het klaar en zijn we
overnieuw begonnen.” Hij staat voor zijn
gloednieuwe gebouw en haalt nog eens diep
adem. “De energie die in mensen loskomt
als zoiets gebeurt is onvoorstelbaar. Binnen
een week hadden we een geïmproviseerde
showroom in een grote tent en een helpdesk
aan de gang in een callcenter om de hoek. Er
was helemaal niets meer, we begonnen totaal
opnieuw. Ik ben heel wat mensen dank
verschuldigd, maar vooral trots op ons eigen
team. Nooit geweten dat we tot dit in staat
waren. We zijn een heel ander bedrijf nu.
Zonder de brand hadden we dit niet voor
elkaar gehad.”

Het verhaal zal veel herkenning oproepen bij
wie ooit iets vergelijkbaars meemaakte.
Blussen, balen en beetpakken. Als de nood het
hoogst is, is de ondernemer op zijn best. Er is
weinig dat zoveel energie genereert, als een
crisis die aan je hele bestaan raakt.
Ondernemerszin komt van binnen, urgentie
van buiten en de combinatie maakt wonderen
mogelijk. Twee dagen nemen om tot jezelf te
komen en daarna aanpakken wat als eerste
moet. Gisteren vergeten, deur open en
verkopen. Helemaal overnieuw moeten
beginnen kan heilzaam zijn.

Brand en beurscrash, is er een overeenkomst?
Beiden zijn rampspoed, niemand zal dat
ontkennen. Maar brand, hoe erg ook, is
overzichtelijk in verhouding tot de instorting
van het systeem. Wat moet je er mee, als je
bijvoorbeeld MKB-ondernemer bent en niet zelf
in de financiële sector zit? “Eerst maar eens
afwachten wat er straks nog wel en niet
overeind staat”, is een veelgehoorde
redenering deze dagen. Het is echter de vraag
of u zichzelf een dienst bewijst met verdringing
of verdoving.

Neemt u van mij aan, het gaat u hard raken.
Afzet, grondstoffen, energie, arbeid, kapitaal,
er is geen markt die ontkomt aan de gevolgen
van de turbulentie in de financiële ruimte.
Ondernemen wordt op elk front lastiger en het
gaat niet in een paar maanden over. Veel
opgebouwde zekerheid zal vluchtig blijken of
verloren gaan. Gisteren was prachtig, maar de
werkelijkheid is vandaag.

Nu we dat maar gezegd hebben, wordt het
tijd voor nieuwe actie. Niet uitstellen tot de
crisis voorbijgaat, daar kunt u beter niet op
wachten. Alle verloven intrekken en
morgenochtend roll call. Koppen bij elkaar en
mouwen omhoog. Belangrijkste vragen: hoe
raakt het ons nu al, en waar zijn we nog meer
kwetsbaar? Wat is de franje in onze agenda’s
en projecten en waar kunnen we wel even
zonder als het moet? Wat zijn de alternatieven
en hoe kunnen we nieuwe kansen maken uit
de bedreigingen? En hoe maken we tijd en
middelen vrij om daar aan te werken?

Communiceren bij crisis is in de eerste plaats
handelen. De dingen doen die dringen, de
verhalen komen later wel. Het is ook de beste
manier om paniek te voorkomen, veel
effectiever dan bezwerende woorden. Paniek
ontstaat juist bij besluiteloosheid.
Crisis en onrust zorgen voor urgentie en
energie. Het gezamenlijk beleven van de
ellende dwingt de aandacht naar de kern, het
belangrijke, de prioriteit. Mits goed gedoseerd
bevordert het scherpte en vindingrijkheid.
Crisis kan zo een bron van creativiteit zijn, ook
voor uw organisatie. Nu is het moment om er
gebruik van te maken. De mooiste dingen
komen tot stand onder druk. Zijn uw twee
dagen al voorbij?

Wim Aalbers werkt aan de slagkracht van organisaties
www.wimaalbers.nl
© Wim Aalbers 2008